Begeleiding van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden.

In Schriftuur begeleid ik het hele kind.

Begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden

Vertrekkend vanuit zijn sterktes gaan we leermoeilijkheden aanpakken op een orthodidactische manier. Per kind worden er hulpmiddelen en methodes aangereikt om moeilijkheden te remediëren en compenseren.

Dit doe ik door orthodidactische materialen te gebruiken maar vooral door het creatieve in elk kind aan te spreken.

Zo komen we dan tot het (ver)sterken van hun zelfvertrouwen en hun zin om te leren.

Begeleiding van kinderen met ontwikkeling- en/of emotionele problemen

In individuele creatieve begeleiding worden kinderen op spelenderwijs uitgenodigd om zichzelf en de wereld om hen heen uit te beelden.
Door vorm te geven aan zichzelf en hetgeen hen bezighoudt maken kinderen steeds dieper contact met wie ze zijn en kan er beweging komen in hetgeen moeilijk of stroef verloopt.

Dit doen we door te tekenen, schilderen, kleien, luisteren (naar verhalen), verzinnen , ….

In creatieve ateliers gaan we 'samen' vormgeven in kleine groepjes .

Door samen te werken aan een tekening, schilderij, sculptuur, verhaal kunnen kinderen hun gevoelens en gedrag verkennen, sociale regels verkennen, zichzelf en anderen leren begrijpen en aanvaarden…

Zo komen we dan tot het (ver)sterken van hun zelfvertrouwen en hun zin om te spelen